У просторијама Железничко техничке школе у Београду, 28. марта, компанија „Србија Карго“ је одржала успешну презентацију родитељима ученика ове школе, где су представили могућности дуалног образовања за пет техничара безбедности железничког саобраћаја и пет транспортних техничара у железничком саобраћају.
Према представљеном концепту, ученици који се определе за дуално образовање биће ангажовани четири дана недељно у редовној настави у школи, док би пети дан, односно неколико сати, провели у компанији „Србија Карго“. За свој рад у компанији, ученици ће добијати финансијску надокнаду од 70% минималне цене радног сата у Републици Србији, што износи између 5 и 6 хиљада динара на месечном нивоу.

Dualno Obrazovanje Slika 1

Представници компаније „Србија Карго“ су родитељима представили пословање, капацитете, визију и мисију компаније кроз личну карту предузећа, са циљем олакшања опредељивања за овај нови вид едукације. Поред „Србија Карго“, своје предузеће представили су и „Србијавоз“ и Комбиновани превоз.
Иако је дуално образовање у железничком сектору тек у почетној фази развоја, очекује се да ће се кроз добру праксу показати као изузетно корисно и привлачно за ученике. Компанија „Србија Карго“ се нада да ће за наредну школску годину бити у могућности да прошири програм и прими ученике и других образовних профила.
Ова иницијатива представља корак ка успостављању сарадње између привреде и образовног система, омогућавајући ученицима да стекну практично искуство и вештине које су директно применљиве у индустрији, док компаније добијају прилику да обликују и едукују своје будуће запослене.
Заинтересовани родитељи и ученици могу се обратити компанији „Србија Карго“ за додатне информације о програму дуалног образовања и начину пријаве.