Према Закону о безбедности у железничком саобраћају, сваки железнички превозник мора да поседује сертификат о безбедности за превоз, који представља доказ да је превозник успоставио систем за управљање безбедношћу и да испуњава захтеве утврђене у ТСИ (Техничке спецификације интероперабилности), националним прописима за безбедност и другим релевантним прописима у циљу контроле ризика и безбедног одвијања саобраћаја на мрежи. У сертификату о безбедности за превоз наведени су врста и обим послова железничког превозника на које се сертификат односи.

Оно што је важно истаћи је да је „Србија Карго“ прво железничко предузеће у Србији које је након пет година добило од Дирекције за железнице Решење о обнављању сертификата о безбедности за превоз – део А и део Б.

То је доказ да је наша компанија успела да у циклусу од пет година важења предходног сертификата о безбедности за превоз, одговори на безбедоносне захтеве и друге услове који су законим прописани, успостави безбедоносне методе и имплементира њихову примену.