Балкански савет за одрживи развој и едукацију организовао је дводневни стручни семинар из области транспорта опасног терета и транспорта опасног отпада. Семинару, који је одржан у хотелу Шумадија у Београду, 17. и 18. јуна, испред наше компаније присуствовали су саветници за безбедност у транспорту опасног терета Димитрије Јеремић, Миле Алексић и Бранко Смиљић.

Seminar transporta pasnog tereta

Предавачи на обуци су били експерти у овој области са дугогодишњим практичним искуством, а семинар је био посвећен усавршавању и надоградњи постојећих знања. Значајан сегмент Семинара био је на класификацији опасног терета, обавезама обележавања кола и робе према РИД Правилнику, као и обавезама учесника у транспорту. Имајући у виду да је превоз опасног отпада у експанзији, акценат је стављен на класисикацију отпада, који ће своју примену коначно наћи у преради за нове сировине, или као нови енергент.

Посебан куриозитет, било је обраћање начелника Републичке инспекције за ТОТ, Влада Богићевића, који између осталог, има изузетно високо мишљење о компанији „Србија Карго“, као и о нашим стручњацима из ове области, а који је своје време посветио предавању о казненим одредбама у ТОТ, обавезама учесника у ТОТ – у и процедурама у ванредним догађајима. Такође, ово је била изузетна прилика и могућност да наши експерти на практичним примерима едукују остале учеснике Семинара.