Представници Србија Карга, прошле недеље боравили су у Сименсовој фабрици у Минхену, како би учествовали у завршној фази производње прве Vectron локомотиве, која носи UIC број 91 80 6193 903-2, наручене за потребе наше компаније. Завршетак процеса производње локомотиве и почетак функционалних испитивања локомотиве представља контролна тачка Q-40.
Прва фаза у оквиру контролне тачке Q-40 подразумева преглед комплетности локомотиве и повезаности свих склопова на локомотиви.

На локомотиви је извршен преглед кровне опреме, сва четири пантографа, као и проводних и заштитних елемената који се налазе на крову локомотиве. Испрегледане су обе управљачнице и опрема у оквиру њих, електро и пнеуматска опрема која се налази у машинском простору, обртна постоља, осовински склопови, вучни мотори и остало.
Љубазношћу домаћина омогућен је обилазак производних погона где су представници Србија Карга имали прилику да се упознају са новим системима и техничким решењима примењеним на овом типу локомотоиве.

Након тога, презентована је целокупна документација која прати израду ове локомотиве. Већина основних компоненти локомотиве се производе у другим производним погонима, а у фабрици у Минхену се врши склапање. Електро опрема се допрема из погона у Нирнбергу, обртна постоља се производе у Грацу, кровови у Кини, пантографи у Аустрији, а пнеуматска опрема се производи у погонима Konorr-Bremse. Сваки произвођач доставља мерне листе за опрему коју испоручује. Приликом уградње опреме и испитивања комплетне локомотиве, попуњавају се нове мерне листе које на крају чине основну локомотивску књигу.
Прва пробна вожња планирана је 14. децембра ове године, када је предвиђено да томе присуствују и наши представници.