На сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, објављен је позив за изражавање заинтересованости за компоненту пројекта 213B – 1 модернизације железничког сектора Републике Србије (SRSM) – IT ревизија и припрема техничких спецификација за систем подршке за пословање Србија Карга.

Пројекат Модернизација железничког сектора (SRSM) је пројекат који је планиран да се реализује кроз Вишефазни програмски приступ као нови модалитет финансирања Светске банке.

Оперативни циљ прве фазе представља унапређење нивоа квалитета и поузданости железничких пруга, побољшање безбедности железничког саобраћаја, даља институционализација реформи железничког сектора и јачање људских ресурса, увођење интелигентних железничких решења и информационих пословних система у функционисање железничких компанија и Дирекције за железнице.

Позив за изражавање заинтересованости се може пронаћи на следећем линку : https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/serbia-railway-sector-modernization-project-srsm-ta-it-audit-and-business-support-srbija